بجنورد فان و سرگرمی اطلاعیه

بجنورد فان و سرگرمی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

 

 ملزومات شیمی معدنی؛ برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی

Free Download

 

 پرداخت کمک هزینه سایت

Title: Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry
Author: Katja A. Strohfeldt
Publisher: Wiley
Year: ۲۰۱۵
Edition: ۱
Pages: ۲۸۹
Extension: pdf
Language: English
ISBN 10 ۰۴۷۰۶۶۵۵۸۰
ISBN 13 ۹۷۸۰۴۷۰۶۶۵۵۸۹
Size:  ۳ MB
Topic: Chemistry

توضیحات : این کتاب، آشنایی جامعی با شیمی معدنی و به طور خاص علم داروهای بر پایه فلز را ارائه کرده و اصول شیمی معدنی، از جمله شیمی آلی فلزی و رادیوشیمی از دیدگاه دارویی را توصیف نموده است. “ملزومات شیمی معدنی” برای دانشجویان داروسازی و فارماکولوژی، علوم دارویی، شیمی دارویی و دیگر افراد مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی نوشته شده است. این کتاب، معرفی اصول شیمیایی با نمونه‌های دارویی مربوطه و نه به عنوان مفاهیم مستقل، برای دانشجویان امکان دیدن ارتباط این موضوع برای حرفه آینده‌شان شامل تمرینات و مطالعات موردی را فراهم ساخته است.

 

این کتاب به صورت رایگان در اختیار شما دوستان قرار گرفته استدر صورت تمایل می توانید با پرداخت کمک هزینه ای اندک این سایت را حمایت کنید.

 

 

مطلب ملزومات شیمی معدنی؛ برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی در سایت بزرگ بجنورد فان و سرگرمی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.